Varmia Musica Academia

Varmia Musica Academia (dawniej: Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim) to warsztaty muzyczne przygotowujące uczestników do koncertowego wykonania rozmaitych form muzyki instrumentalnej oraz wokalno-instrumentalnej (głównie XVII, XVIII i XIX wiecznej). Skierowane są głównie do studentów lub absolwentów akademii i uniwersytetów muzycznych, uczniów szkół muzycznych oraz profesjonalnych muzyków chcących poszerzyć swoją wiedzę i nabyć nowych umiejętności w zakresie wykonywania muzyki odleglejszych epok.

Uczestnicy przez ponad tydzień będą mogli korzystać z codziennych zajęć indywidualnych z wysokiej klasy specjalistami w swoich dziedzinach, brać udział w licznych wykładach i dyskusjach poruszających istotne zagadnienia związane z tzw. historyczną praktyką wykonawczą oraz prezentować swoje umiejętności podczas popołudniowych i wieczornych koncertów, współtworząc tym samym program festiwalu Energa Varmia Musica. Instrumentaliści będą mieli okazję, aby zaznajomić się ze specyfiką pracy w barokowej orkiestrze oraz szansę nabycia doświadczenia koncertowego, tak niezbędnego w ich przyszłych karierach. Dla śpiewaków jest to także szansa zmierzenia się z niezwykle ciekawym repertuarem i możliwość prezentacji efektów swojej pracy podczas licznych ku temu okazji. Warsztaty adresowane są także do zespołów kameralnych, zarówno tych działających na stałe jak i tworzonych ad hoc. Specjalnie dobrani w tym celu wykładowcy, wykorzystując swoje doświadczenie w kameralistyce, prowadzić będą osobne, niezależne od indywidualnych, zajęcia.

Dodatkowym walorem tegorocznej edycji kursu będą spotkania ze specjalistami, którzy wszystkim zainteresowanym pomogą odpowiedzieć na pytania dotyczące radzenia sobie z tremą i stresem. Podczas kursu przewidywane są także spotkania i konsultacje z budowniczymi instrumentów.

Zapraszam
Marek Niewiedział
Dyrektor Artystyczny

Klasa skrzypiec barokowych

Adresowana jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Akceptowane są zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia barokowych i klasycznych smyczków po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Wykładowca -
        Zbigniew Pilch

Wykładowca - Zbigniew Pilch

Artysta o niezwykle szerokich zainteresowaniach, które obejmują całość muzyki instrumentalnej od XVI do XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem skrzypcowego idiomu wirtuozowskiego. Gra na skrzypcach barokowych i współczesnych, altówce i violi d'amore. Ukończył wydział instrumentalny na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jednocześnie specjalizował się w grze na skrzypcach barokowych. Współpracował z prawie wszystkimi zespołami muzyki dawnej w Polsce.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Asystent
        - Radosław Kamieniarz

Asystent - Radosław Kamieniarz

Wszechstronny skrzypek, zajmujący się m.in. historycznym wykonawstwem muzyki dawnej. Od 2008 roku jest muzykiem Zespołu Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Stale współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej, m.in. Wrocławską Orkiestrą Barokową, Kapelą Dworską Consortium Sedinum, Accademia dell’Arcadia, Orkiestrą Fundacji Akademii Muzyki Dawnej w Szczecinie, Collegium Musicum w Poznaniu.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych t.j.
  • kwartet smyczkowy (wykł.: Z. Pilch, R. Kamieniarz, P. Chrupek, J. Thiel)
  • XIX-wieczny repertuar kameralny z fortepianem XIX-wiecznym (wykł. M. Feldgebel)
  • kameralistyka w dowolnym składzie
 • udział w próbach i koncercie festiwalowej orkiestry barokowej (wykł. Z. Pilch).
 • możliwość udziału w koncertach uczestników, podwieczorkach muzycznych oraz koncercie finałowym
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych: Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce Zajęcia dodatkowe.

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczetnictwo w warsztatach klasy śpiewu oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Klasa altówki barokowej

Adresowna jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Akceptowane sa zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia barokowych i klasycznych smyczków po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Wykładowca -
        Zbigniew Pilch

Wykładowca - Zbigniew Pilch

Artysta o niezwykle szerokich zainteresowaniach, które obejmują całość muzyki instrumentalnej od XVI do XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem skrzypcowego idiomu wirtuozowskiego. Gra na skrzypcach barokowych i współczesnych, altówce i violi d'amore. Ukończył wydział instrumentalny na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jednocześnie specjalizował się w grze na skrzypcach barokowych. Współpracował z prawie wszystkimi zespołami muzyki dawnej w Polsce.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Asystent -
        Piotr Chrupek

Asystent - Piotr Chrupek

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie altówki dr. Marcina Murawskiego, a także Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie altówki barokowej. Współpracuje z najważniejszymi zespołami muzyki dawnej w Polsce, często w roli prowadzącego grupę. Koncertował wspólnie z Jane Rogers, Enrico Gattim, Kati Debretzeni, Peterem Hansonem. Współpracował również z zespołem The English Baroque Solists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych t.j.
  • kwartet smyczkowy (wykł.: Z. Pilch, R. Kamieniarz, P. Chrupek, J. Thiel)
  • XIX-wieczny repertuar kameralny z fortepianem XIX-wiecznym (wykł. M. Feldgebel)
  • kameralistyka w dowolnym składzie
 • udział w próbach i koncercie festiwalowej orkiestry barokowej (wykł. Z. Pilch).
 • możliwość udziału w koncertach uczestników, podwieczorkach muzycznych oraz koncercie finałowym
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych: Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce Zajęcia dodatkowe.

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczetnictwo w warsztatach klasy śpiewu oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Klasa śpiewu

Pomyślana jest jako próba rozciągnięcia dyskusyjnego hasła Muzyka Dawna na muzykę XIX-wieku, w jednej z jej najbardziej wysublimowanych form - pieśni solowej z fortepianem. Adresowana jest zarówno do uczniów i studentów klas wokalnych oraz zawodowych muzyków (bez względu na rodzaj głosu) pragnących zgłębiać zagadnienia związane z historycznym wykonawstwem, jak i do śpiewaków prezentujących zgoła odmienne postawy wobec kwestii tzw. historycznych praktyk wykonawczych.

Wykładowca - Anna Mikołajczyk

Wykładowca – Anna Mikołajczyk

Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej poświęca muzyce oratoryjno-kantatowej. Jest szczególnie ceniona w kręgu muzyki dawnej. Współpracuje z wybitnymi przedstawicielami tego nurtu wykonawczego (Jan Tomasz Adamus, Marc Coudle, Tadeusz Czechak, Agata Sapiecha, Marek Toporowski, Jacek Urbaniak, Jerzy Żak, Arte dei Suonatori, Concerto Polacco, Il Tempo, Kleine Kammer-Musique, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense a także Musica Florea i Collegium Marianum z Czech, Musica Aeterna i Solamente Naturali ze Słowacji, Capella Augustana z Włoch)

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Akompaniator - Mirosław Feldgebel

Fortepian, klawesyn – Mirosław Feldgebel

Ceniony pianista i kameralista, laureat kilku konkursów pianistycznych (m.in. I nagroda w Torneo Internazionale di Musica w Turynie, III nagroda w XII Concorso Musicale Europeao Citta di Moncalieri). Od wielu lat zajmuje się również wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych - na klawesynie, harfach średniowiecznych, renesansowych i barokowych oraz na wczesnych fortepianach klasycznych i romantycznych.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • pracę z akompaniatorem
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych
 • możliwość udziału w koncertach uczestników i podwieczorkach muzycznych udział w przygotowaniach i wykonaniu koncertów:
  • Salon Romantyczny II 
  • Koncert Finałowy
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych:

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczetnictwo w warsztatach klasy piesni romantycznej oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Klasa wiolonczeli barokowej

Adresowna jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Akceptowane sa zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia barokowych i klasycznych smyczków po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Wykładowca -
        Jarosław Thiel

Wykładowca - Jarosław Thiel

Absolwent poznańskiej „Szkoły Talentów”, studiował wiolonczelę na Akademiach Muzycznych w Poznaniu i Łodzi. Prowadzi klasę wiolonczeli barokowej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu i podczas Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim. Od 2006 roku, czyli od początku istnienia Wrocławskiej Orkiestry Barokowej jest jej Dyrektorem Artystycznym.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych t.j.
  • kwartet smyczkowy (wykł.: Z. Pilch, R. Kamieniarz, P. Chrupek, J. Thiel)
  • XIX-wieczny repertuar kameralny z fortepianem XIX-wiecznym (wykł. M. Feldgebel)
  • kameralistyka w dowolnym składzie
 • udział w próbach i koncercie festiwalowej orkiestry barokowej (wykł. Z. Pilch).
 • możliwość udziału w koncertach uczestników, podwieczorkach muzycznych oraz koncercie finałowym
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych: Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce Zajęcia dodatkowe.

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Klasa fletu traverso

Adresowna jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Akceptowane sa zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Wykładowca -
        Dóra Ombódi

Wykładowca - Dóra Ombódi

Urodziła się w Békéscsaba na Węgrzech. Studiowała flet poprzeczny z Irmela Bossler, flet traverso z Benedekiem Csalog oraz kompozycję z Siegfriedem Thiele w Wyższej Szkole Muzycznej w Lipsku. Obecnie mieszka i pracuje w Niemczech, współpracując między innymi z Mendelssohn Chamber Orchestra of Leipzig, Leipzig Baroque Orchestra, Chamber Orchestra of Württemberg, Cammermusik Potsdam, Dresden Baroque Orchestra and the Lautten Compagney.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych t.j.
  • kwartet fletowy (wykł. D. Ombodi, R. Kamieniarz, P. Chrupek, J. Thiel)
  • XIX-wieczny repertuar kameralny z fortepianem XIX-wiecznym (wykł. M. Feldgebel)
  • kameralistyka w dowolnym składzie
 • udział w próbach i koncercie festiwalowej orkiestry barokowej (wykł. Z. Pilch).
 • możliwość udziału w koncertach uczestników, podwieczorkach muzycznych oraz koncercie finałowym
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych: Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce Zajęcia dodatkowe.

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Klasa oboju historycznego

Adresowna jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Akceptowane są zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Wykładowca - Marek Niewiedział

Wykładowca - Marek Niewiedział

Jeden z pierwszych oboistów w Polsce profesjonalnie zajmujący się grą na historycznych obojach. Koncertujący solista, kameralista, muzyk orkiestrowy oraz aktywny propagator muzyki dawnej, a także organizator rozmaitych działań artystycznych.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych t.j.
  • kwartet fagotowy (wykł. M. Niewiedział, R. Kamieniarz, P. Chrupek, J. Thiel)
  • XIX-wieczny repertuar kameralny z fortepianem XIX-wiecznym (wykł. M. Feldgebel)
  • kameralistyka w dowolnym składzie
 • udział w próbach i koncercie festiwalowej orkiestry barokowej (wykł. Z. Pilch).
 • możliwość udziału w koncertach uczestników, podwieczorkach muzycznych oraz koncercie finałowym
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych: Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce Zajęcia dodatkowe.

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Klasa fagotu barokowego

Adresowana jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Akceptowane są zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Wykładowca - Tomasz Wesołowski

Wykładowca - Tomasz Wesołowski

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie w 2004 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Wojciecha Orawca. Prowadzi klasę fagotu historycznego w Akademii Muzycznej w Poznaniu, jak również na kursach Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim, Letniej Akademii Sztuki w Sopocie oraz Forum Muzyki Dawnej w Warszawie.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych t.j.
  • kwartet fagotowy (wykł. M. Niewiedział, R. Kamieniarz, P. Chrupek, J. Thiel)
  • XIX-wieczny repertuar kameralny z fortepianem XIX-wiecznym (wykł. M. Feldgebel)
  • kameralistyka w dowolnym składzie
 • udział w próbach i koncercie festiwalowej orkiestry barokowej (wykł. Z. Pilch).
 • możliwość udziału w koncertach uczestników, podwieczorkach muzycznych oraz koncercie finałowym
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych: Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce Zajęcia dodatkowe.

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Klasa rogu naturalnego

Adresowna jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Akceptowane sa zarówno instrumenty "z epoki" jak i instrumenty współczesne. Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu po wcześniejszym kontakcie z organizatorami.

Wykładowca -
        Ewa Mrowca

Wykładowca - Krzysztof Stencel

Muzyk kameralista i pedagog. Należy do pierwszego pokolenia polskich muzyków zajmującego się grą na instrumentach historycznych.  W ostatnich sezonach współpracował z czołowymi zespołami muzyki dawnej, w tym Helsinki Baroque Orchestra, Den Jyske Sinfonietta, Finnish Baroque Orchestra, Enghave Barok, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Esterházy Hofkapelle, Capella Savaria, Arte dei Suonatori. Występował pod batutami takich mistrzów jak Christopher Hogwood, Philippe Hereeweghe, Paul McCreesh, Paul Goodwin, Marc Minkowski czy Enrico Onofri.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych
  • kwartet waltorniowy (wykł. K. Stencel, R. Kamieniarz, P. Chrupek, J. Thiel)
  • XIX-wieczny repertuar kameralny z fortepianem XIX-wiecznym (wykł. M. Feldgebel)
  • kameralistyka w dowolnym składzie
 • udział w próbach i koncercie festiwalowej orkiestry barokowej (wykł. Z. Pilch).
 • możliwość udziału w koncertach uczestników, podwieczorkach muzycznych oraz koncercie finałowym
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych: Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce Zajęcia dodatkowe.

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Klasa klawesynu, organów i realizacji basso continuo

Adresowana jest zarówno do osób zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, jak i uczestników pragnących wzbogacić zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych. Do dyspozycji uczestników będą klawesyny holenderskiego budowniczego Freda Bettenhausena, pozytyw organowy holenderskiej firmy Henk Klop oraz organy w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Wykładowca -
        Ewa Mrowca

Wykładowca - Ewa Mrowca

Naukę gry na klawesynie rozpoczęła w wieku 12 lat. W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem studia w Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Elżbiety Stefańskiej. Jest absolwentką Guildhall School of Music & Drama w Londynie w klasie Nicholasa Parle'a oraz Schola Cantorum Basiliensis w klasie Jörga Andreasa Böttichera.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Wykładowca -
        Marcin Szelest

Wykładowca - Marcin Szelest

Prowadzi klasę organów i jest kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a artykuły dotyczące źródeł i edycji dawnej muzyki polskiej ukazały się m.in. w czasopismach „Canor”, „Muzyka” i „Orfeo”. Obecnie przygotowuje do wydania w serii „Monumenta musicae in Polonia” dzieła zebrane Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej i organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku.

Pełną wersję not biograficznych znajdziesz na stronie festiwalu Varmia Musica w zakładce Wykonawcy.

Uczestnictwo obejmuje

 • 5 x 45 min zajęć indywidualnych
 • możliwość udziału w zespołach kameralnych
 • udział w próbach i koncercie festiwalowej orkiestry barokowej (wykł. Z. Pilch).
 • możliwość udziału w koncertach uczestników i podwieczorkach muzycznych
 • udział w wykładach i seminariach
 • udział w zajęciach dodatkowych: Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce Zajęcia dodatkowe.

Cena

Całkowita cena warsztatów wynosi 1000 zł i obejmuje czynne uczestnictwo w warsztatach oraz wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

Zniżki

 • 15% zniżki dla osób, które zapiszą się do 31 maja 2016 r. Całkowita cena kursu ze zniżką to 850 zł.

Jak radzic sobie z tremą

Opanuj się! – jak przekuć tremę w sukces, jak radzić sobie z tremą?

Cykl spotkań z psycholog Joanną Żółkiewską, których celem jest praca nad zagadnieniami nierozerwalnie związanymi z uprawianiem zawodu muzyka, t.j.:

 • rozwój osobisty
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
 • rozwój osobistych zasobów i umiejętności
 • dbanie o siebie i budowanie własnych strategii rozwoju
 • poszukiwanie własnego dobrostanu

Joanna Żółkiewska - psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy, wykładowca uczelni wyższej. Na co dzień pracuje z młodzieżą licealną oraz ze studentami. Posiada prywatną praktykę, gdzie zajmuje się doradztwem systemowym, systemową terapią indywidualną i rodzin oraz doradztwem zawodowym dla młodzieży. Prowadzi warsztaty i wykłady z zakresu radzenia sobie z tremą i stresem, warsztaty umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych, rozwoju osobistego.

Uczestnikom przysługuje:

 • udział w wykładach
 • udział w warsztatach prowadzonych w kilkunastoosobowych grupach
 • możliowość rozmowy indywidualnej

Nocleg

Odpłatne noclegi (25zł/doba) dla  uczestników warsztatów  Academia Musica Varmia przewidziane są:

 • w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawaczego przy ul. Szkolnej 3 w Lidzbarku Warmińskim
 • w Domu Pielgrzyma przy pl. Kościelnym 2 w Lidzbarku Warmińskim

ZniżkiCaffe Pasja zaprasza wszystkich uczestników!
Za okazaniem identyfikatora 10% rabatu na całe menu i napoje (oprócz alkoholi)

Zajęcia

Zajęcia indywidualne, warsztaty i wykłady odbywać się będą w następujących miejscach:


Szkoła Muzyczna I st.
ul. Orła Białego 10
Lidzbark Warmiński
Zamek Biskupów Warmińskich
Muzeum Warmii i Mazur – oddział w Lidzbarku Warmińskim
pl. Zamkowy 1
Lidzbark Warmiński
Hotel Krasicki****
pl. Zamkowy 1/7
Lidzbark Warmiński
Oranżeria Kultury
Ul. Ignacego Krasickiego 2
Lidzbark Warmiński

Kontakt

Organizator
Towarzystwo Muzyczne MEDIUS
ul. Rydygiera 15/58, 01-793 Warszawa
KRS: 0000211747, NIP: 524-250-71-65, REGON: 015770835


Ludmiła Piestrak
tel. +48 608 848 452
ludmila@varmiamusica.pl